BLS TÂY BAN NHA

  -  
*

maec.es. Các văn phòng tiếp nhận thị thực tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty BLS International tạm thời ngưng cung cấp dịch vụ tiếp nhận thị thực cho tới khi có thông báo mới.

 


​Quy trình xử lý hồ sơ là giống nhau đối với tất cả các loại thị thực Schengen, bất kể đó là thị thực quá cảnh sân bay (thị thực Schengen loại A) hay thị thực đồng nhất (thị thực Schengen loại C). Quy trình này gồm nhiều thủ tục nối tiếp nhau làm nên chế độ chung hay còn gọi là chế độ phổ thông và được mô tả phía dưới.

Bạn đang xem: Bls tây ban nha

Lưu ý rằng một số thành viên gia đình của công dân Tây Ban Nha hay của công dân các nước thành viên Liên minh Châu Âu hay của công dân Na Uy, Ai-xơ-len, Liechtenstein và Thụy Sĩ được hưởng chế độ đặc biệt, còn gọi là chế độ cộng đồng Châu Âu. Dù vẫn theo quy trình được mô tả dưới đây, chế độ này có một vài đặc thù riêng được mô tả bằng chữ in màu này trong các điều khoản dưới đây. NHẤP VÀO ĐÂY nếu bạn nghĩ đây là trường hợp của bạn, mở file thông tin về chế độ này.

 

1.- Nộp đơn xin thị thực

Đơn xin thị thực phải được điền đầy đủ và ký tên. Chỉ chấp nhận mẫu khai chính thức có các chú dẫn riêng của Đại sứ quán Tây Ban Nha. Bất kỳ mẫu nào, kể cả các mẫu có giá trị cho các nước thành viên Schengen khác, cũng không được chấp nhận.

Khai tờ khai bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Không khai bằng tiếng Việt hay bất kỳ thứ tiếng nào khác ngoài 2 thứ tiếng kể trên.

Trường hợp đi theo đoàn, mỗi đương đơn phải khai và ký tờ khai riêng của mình.

Vui lòng điền ngày tháng và ký vào trang cuối của đơn xin thị thực.

Tờ khai xin thị thực của trẻ vị thành niên sẽ do bố, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ ký tên. Cần phải xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu và giấy khai sinh của trẻ hoặc văn bản liên quan đến việc đại diện hợp pháp. Các văn bản công nước ngoài, trong đó có giấy khai sinh hoặc các văn bản chứng minh việc bảo trợ hoặc các loại hình đại diện hợp pháp còn lại, nếu được cấp bởi một nước khác không phải Tây Ban Nha đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự (hoặc mang dấu Apostille trong trường hợp nước cấp là nước thành viên của Công ước La Hay).

 

Lấy dữ liệu sinh trắc học

Việc chụp ảnh và lấy dấu vân tay của mười đầu ngón tay của người xin thị thực sẽ được thực hiện ngay tại thời điểm nộp đơn. Ảnh và dấu vân tay là các thành phần cơ bản của hồ sơ xin thị thực, vì vậy không thể nhận đơn xin thị thực nếu thiếu hai thành phần này.

Hai thành phần dữ liệu sinh trắc học này sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống Thông tin Thị thực, được chia sẻ bởi tất cả các nước thành viên Schengen.

Nếu thời gian tính từ lần lấy dữ liệu vân tay đầu tiên trong Hệ thống Thông tin Thị thực cho tới lần dự định xin thị thực tiếp theo dưới 59 tháng thì có thể sao chép các dữ liệu này vào đơn xin thị thực tiếp theo.

 

Hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành

Tờ khai dán ảnh phải được nộp kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành, có giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày dự kiến rời khỏi lãnh thổ Schengen đối với trường hợp thị thực một lần vào. Trường hợp xin thị thực nhiều lần vào, phải có giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày cuối cùng dự kiến rời khỏi lãnh thổ Schengen. Hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành cần phải còn ít nhất 2 trang trắng và được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây.

Hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành phải nộp kèm một bản phô tô khổ A4 của trang có dữ liệu tiểu sử cũng như các trang có chứa các thị thực trước đó, dấu của các cơ quan xuất nhập cảnh hay các ghi chú khác nhau của hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành. Nếu có hộ chiếu hay giấy tờ thông hành cũ thì nên nộp thêm (bản gốc kèm bản phô tô khổ A4).

Việc không nộp hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành hội tụ đầy đủ các yêu cầu nêu trên sẽ dẫn tới việc hồ sơ xin thị thực không được tiếp nhận.

 

Hồ sơ kèm theo

Ngoài các giấy tờ kể trên, người xin thị thực sẽ phải nộp một loạt các giấy tờ chứng minh mình hội tụ đủ các điều kiện nhập cảnh và không có nguy cơ nhập cảnh trái phép cũng như ảnh hưởng tới an ninh hoặc sức khỏe công cộng. Nhấp vào đây để xem các giấy tờ phải nộp kèm theo đơn xin thị thực.

Người xin thị thực thuộc chế độ cộng đồng châu Âu không cần phải nộp các giấy tờ kèm theo đó mà chỉ cần chứng minh mình có quyền được áp dụng chế độ này. Vui lòng nhấp vào đây để xem các giấy tờ cần phải nộp trong trường hợp này.

Ngoài các giấy tờ bắt buộc, người xin thị thực có quyền được nộp bất kỳ loại giấy tờ nào cảm thấy cần thiết để hỗ trợ cho đơn xin thị thực của mình. Đại sứ quãn cũng có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu thấy cần thiết hoặc yêu cầu phỏng vấn.

 

Khi nào cần nộp đơn?

Trường hợp thị thực một lần vào,


ít nhất 15 ngày trước chuyến đi. Nếu nộp đơn dưới thời hạn trên, Đại sứ quán có thể từ chối nhận hồ sơ hoặc trong trường hợp chấp nhận, người xin thị thực sẽ được cảnh báo Đại sứ quán không chịu trách nhiệm về việc không có thị thực đúng ngày dự kiến đi.
trong vòng 6 tháng (hoặc 9 tháng đối với thuyền viên) trước ngày dự kiến đi. Đơn xin thị thực nộp trước thời hạn này sẽ bị từ chối tiếp nhận.

Xem thêm: Khách Sạn Venus Tam Đảo - Khách Sạn Venus Hotel Tam Đảo


Người có thị thực nhiều lần vào có thể xin thị thực mới trước khi thị thực hiện có hết hạn. Tuy nhiên, giá trị của thị thực mới cần mang tính bổ sung đối với thị thực hiện có, nghĩa là một người không thể cùng lúc mang hai thị thực đồng nhất có giá trị cho cùng một khoảng thời gian. Ví dụ: một luật sư người Nigeria là đại diện của một tổ chức phi chính phủ về bình đẳng giới thường xuyên phải tham dự các cuộc họp tại nhiều nước thành viên khác nhau được cấp một thị thực nhiều lần vào có giá trị tới ngày 31 tháng 5. Luật sư này xin thị thực để nhập cảnh vào ngày 15 tháng 4. Thị thực mới được cấp sẽ có giá trị từ ngày 1 tháng 6 và, trong trường hợp đó, người mang thị thực có quyền nhập cảnh lãnh thổ Schengen với thị thực đầu tiên. Trong thời gian lưu trú, thị thực đầu tiên hết hạn và người này sẽ rời khỏi lãnh thổ Schengen bằng thị thực mới.

 

Nộp đơn như thế nào?

 

Người xin thị thực phải đặt hẹn trước để được nộp đơn xin thị thực và phải trực tiếp đến nộp. Không chấp nhận nộp đơn thông qua người đại diện, công ty du lịch hay bất kỳ loại trung gian nào. Chỉ Đại sứ quán mới có quyền đơn phương quyết định chấp nhận ngoại lệ đối với quy định này trên cơ sở xét riêng rẽ từng trường hợp một và quyết định này không thể kháng nghị được. Trẻ vị thành niên phải đi kèm bố hoặc mẹ hoặc người đại diện hợp pháp. Cần phải xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu và giấy khai sinh của trẻ hoặc văn bản liên quan đến việc đại diện hợp pháp.

 

Lệ phí thị thực

Phải trả lệ phí thị thực hiện hành ngay khi nộp đơn (số 14a trong bảng). Người xin thị thực nộp đơn tại Trung tâm của BLS sẽ phải trả phụ phí dịch vụ cho công ty nói trên. Hóa đơn sẽ được trả lại cho người xin thị thực ngay khi trả lệ phí. Vui lòng lưu ý rằng lệ phí thị thực là không thể hoàn lại, kể cả trường hợp bị từ chối, chỉ trừ phi từ chối không chấp nhận đơn xin thị thực thể theo nguyên tắc quy định tại điểm tiếp theo.

Người xin thị thực trong độ tuổi từ 6 tới 12 sẽ nộp lệ phí theo số 15a trong bảng.

Miễn lệ phí thị thực cho:


người mang hộ chiếu ngoại giao (trong tất cả mọi trường hợp) hoặc người mang hộ chiếu công vụ đi công tác,
học viên các khóa học khác nhau, kể cả cao học, khi nhập cảnh với mục đích giáo dục hoặc đào tạo, và các giáo viên đi kèm,
đại diện các tổ chức phi lợi nhuận dưới 25 tuổi nhập cảnh để tham gia vào các hội thảo, hội nghị hoặc các sự kiện thể thao, văn hóa hoặc giáo dục do các tổ chức phi lợi nhuận tổ chức,

Lệ phí thị thực được xét lại định kỳ mà không thông báo trước.

Từ chối nhận đơn xin thị thực nếu không trả lệ phí thị thực (trong trường hợp không được miễn lệ phí)

Vui lòng nhấn vào đây để xem thông tin chung về lệ phí lãnh sự.

 

2.- Thủ tục chấp nhận đơn xin thị thực

Trước khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, Đại sứ quán cần quyết định xem đơn xin thị thực có được chấp nhận hay không. Đơn xin thị thực sẽ bị từ chối chấp nhận trong những trường hợp sau:


khi tờ khai không đúng với mẫu chính thức có các chú dẫn riêng của Đại sứ quán Tây Ban Nha, hoặc khi tờ khai không được ký,

Khi từ chối nhận đơn xin thị thực, Đại sứ quán sẽ trả lại người xin thị thực tờ khai và hồ sơ kèm theo, hoàn lệ phí và không tiếp tục với việc nghiên cứu hồ sơ.

Khi chấp nhận đơn xin thị thực, Đại sứ quán sẽ đóng lên hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành một con dấu ghi chú sự việc này, trừ trường hợp hộ chiếu ngoại giao, công vụ hoặc đặc biệt. Con dấu này không có bất kỳ hàm ý pháp lý nào.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, hồ sơ sẽ được chuyển vào để xét duyệt hoặc lưu lại đợi bổ túc đầy đủ nếu thấy cần thiết.

 

3.- Thủ tục bổ túc hồ sơ

Khi Đại sứ quán thấy rằng hồ sơ không có đầy đủ giấy tờ như quy định hoặc, sau khi xem xét, Đại sứ quán thấy cần phải yêu cầu người xin thị thực bổ túc thêm giấy tờ hoặc tới phỏng vấn, Đại sứ quán sẽ cho người xin thị thực 10 ngày làm việc để bổ túc hồ sơ hoặc cho thông báo ngày cụ thể để phỏng vấn.

Sau thời hạn trên mà hồ sơ không được bổ túc mà không có lý do chính đáng, hoặc tới ngày phỏng vấn mà người xin thị thực không tới phỏng vấn thì Đại sứ quán sẽ tự hiểu người xin thị thực không muốn tiếp tục với đơn xin thị thực của mình và sẽ ra quyết định trên tinh thần đó và thông báo cho người xin thị thực cũng như lưu hồ sơ mà không làm bất kỳ thủ tục nào khác nữa.

 

4.- Xét duyệt hồ sơ

Hồ sơ sẽ được chuyển vào xét duyệt khi đầy đủ giấy tờ, nhằm mục đích xem người xin thị thực có hội tụ đủ các điều kiện nhập cảnh và có tiềm ẩn nguy cơ nhập cư trái phép hay nguy hiểm tới an ninh hoặc sức khỏe công cộng hay không. Cụ thể, tất cả các giấy tờ kèm theo đơn xin thị thực đều nhằm mục đích chứng minh các điều sau:


Hồ sơ xin thị thực sẽ được giải quyết trong vòng 15 ngày (có thể kéo dài tới 45 ngày) kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Lưu ý rằng nếu được yêu cầu bổ túc hồ sơ, thời hạn này sẽ bị tạm dừng và sẽ được tính tiếp tục khi đã bổ túc đầy đủ nhất là trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Lưu ý rằng nếu được yêu cầu bổ túc hồ sơ, thời hạn này sẽ bị tạm dừng và sẽ được tính tiếp tục khi đã bổ túc đầy đủ. Các đơn xin thị thực thuộc diện chế độ cộng đồng châu Âu sẽ được xử lý ưu tiên.

Ví dụ: người xin thị thực nộp đơn ngày 14 tháng 5 và được tiếp nhận cùng ngày, vì vậy thời hạn giải quyết hồ sơ tối đa là ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, 6 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ (ngày 20 tháng 5), Đại sứ quán yêu cầu bổ túc thêm bảng lương và sao kê tài khoản ngân hàng trong vòng 3 tháng cuối. Thời hạn để bổ túc hồ sơ là 10 ngày làm việc và hạn chót để bổ túc sẽ là ngày 3 tháng 6. Người xin thị thực bổ túc đầy đủ hồ sơ vào ngày 26 tháng 5 và vì thế, cần phải tính tiếp 9 ngày kể từ ngày 26/5 trở đi, vì từ ngày 14 tới ngày 20 đã có 6 ngày trôi qua. Vậy nên thời hạn tối đa để Đại sứ quán ra quyết định giải quyết hồ sơ hết hạn vào ngày 4 tháng 6. Nếu người xin thị thực nộp bổ túc hồ sơ vào đúng hạn chót ngày 3 tháng 6, hạn chót để giải quyết hồ sơ sẽ là ngày 12 tháng 6.

 


5.- Giải quyết hồ sơ. Thông báo

Sau khi xem xét hồ sơ xin thị thực, người phụ trách bộ phận lãnh sự sẽ ra quyết định đối với hồ sơ. Sau đó, Đại sứ quán sẽ gửi thư điện tử thông báo đã có kết quả đối với hồ sơ và yêu cầu người xin thị thực trực tiếp hoặc ủy quyền cho người thứ ba đến nhận kết quả và hộ chiếu. Đối với trường hợp nộp đơn kháng nghị, ngày nhận kết quả thực tế sẽ được tính là ngày đương sự được thông báo chính thức.

Trường hợp đồng ý cấp thị thực, Đại sứ quán sẽ trả lại hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành đã dán thị thực trong đó.

Trường hợp từ chối cấp thị thực, người xin thị thực sẽ nhận được thông báo bằng quyết định từ chối theo mẫu đồng nhất (mẫu chung cho tất cả các nước thành viên Schengen), trong đó có nêu rõ lý do từ chối và việc quyết định này có kết thúc thủ tục hành chính hay không, cũng như các kháng nghị có thể nộp để chống lại quyết định này, thời hạn và tên các cơ quan tiếp nhận đơn kháng nghị.

Khi trả kết quả, Đại sứ quán cũng trả lại hộ chiếu và các giấy tờ gốc cho người xin thị thực. Khi tới nhận kết quả, xin đừng quên đòi trả lại các giấy tờ này.

Xem thêm: Phòng Chờ Sân Bay Tân Sơn Nhất, Phòng Chờ Le Saigonnais Quốc Nội

 

6.- Nhận kết quả thị thực

Người xin thị thực phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người thứ ba tới nhận kết quả thị thực trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được thông báo (tải xuống đây mẫu giấy ủy quyền). Nếu người xin thị thực không tới nhận thị thực trong thời hạn trên, Đại sứ quán sẽ tự hiểu là đương sự từ bỏ không xin thị thực nữa và hồ sơ sẽ được lưu trữ, kết thúc quá trình xin thị thực.

Khi tới lấy thị thực, vui lòng kiểm tra ngay tại cửa tiếp nhận xem các thông tin trong thị thực có chính xác không, đặc biệt là


họ tên, số hộ chiếu trong nhãn thị thực trùng với các thông tin ở trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành
đề nghị người trả thị thực xem hộ ngày tháng năm sinh và giới tính của mình có hiển thị đúng trong dãy chữ và số ở cuối nhãn dán thị thực hay không
ngày nhập cảnh, số ngày được phép lưu trú và ngày hết hạn thị thực đúng với kế hoạch đi và số lần được phép nhập cảnh ở trong nhãn dán thị thực đã chính xác hay chưa.

 

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ TIẾP TỤC

 

XIN ĐỪNG QUÊN thị thực chỉ là một trong các điều kiện nhập cảnh vào Tây Ban Nha, vì vậy, các nhà chức trách có thẩm quyền tại cửa khẩu có thể yêu cầu chứng minh việc hội tụ đủ và từng điều kiện nhập cảnh một, do đó khi đi cần mang theo các giấy tờ chứng minh tương ứng.

 

LƯU Ý: TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ CHỨNG MINH ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỘT TRONG SỐ CÁC ĐIỀU KIỆN NHẬP CẢNH NÓI TRÊN, NHÀ CHỨC TRÁCH CỬA KHẨU CÓ THỂ TỪ CHỐI CHO NHẬP CẢNH VÀO LÃNH THỔ SCHENGEN