Cước Hành Lý Vietnam Airline

  -  

Hành lý là một trong những phần luôn luôn phải có của chuyến hành trình. Nếu hành lý của người sử dụng thừa vượt mức tư trang hành lý cho phép của Vietphái mạnh Airlines. Hành khách đã bắt buộc trả giá tiền đến tư trang vượt cước kia để liên tục chuyến bay. Phí tư trang hành lý thừa cước của Vietnam giới Airlines được xem nlỗi sau: