ĐẠI SỨ QUÁN IRAQ TẠI VIỆT NAM

  -  
hcm.vnn.vn Lịch làm việc: thứ 2 – máy 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30

Tổng Lãnh sự Anh cùng Bắc Ai Len

hcm.vnn.vn Lịch làm việc: thứ 2 – sản phẩm 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00

Tổng lãnh sự cha Lan

hcm.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – trang bị 6 8h00 – 12h00 và 14h00 – 17h00

Tổng lãnh sự Bỉ

hcm.vnn.vn Lịch làm cho việc: sản phẩm 2, sản phẩm 3, trang bị 5, lắp thêm 6 : 9h00 – 12h00

Tổng lãnh sự Canada

Tổng Lãnh sự Campuchia

hcm.vnn.vn Lịch làm việc: thứ 2 – sản phẩm công nghệ 6 07.30 – 11h30 & 14h00 – 17h00

Tổng lãnh sự cùng hòa Séc

honorary.mzv.cz

Tổng lãnh sự CuBa

hcm.netnam.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – lắp thêm 6 8h00 – 11h30 và 13h30 – 16h30

Tổng lãnh sự Đức

hcm.fpt.vn Lịch làm việc: thứ hai – sản phẩm 6 : 8h30 – 11h30

Tổng lãnh sự Hà Lan

minbuza.nl Lịch làm cho việc: thứ hai – máy 6 8h00 – 12h00 & 12h30 – 16h30

Tổng lãnh sự Hàn Quốc

mofat.go.kr Lịch làm việc: thứ hai – thiết bị 6: 8h30 – 17h30

Tổng Lãnh sự Hungari

Tổng lãnh sự Indonesia

hcm.fpt.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – đồ vật 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 16h30

Tổng lãnh sự Lào

Tổng lãnh sự Malayxia

Tổng Lãnh sự Mỹ

Tổng Lãnh sự Nga

fmail.vnn.vn Lịch làm việc: sản phẩm 2, 4, 5 8h00 – 13h00 và 15h30 – 19h10 lắp thêm 3, đồ vật 6 : 8h00 – 13h00

Tổng lãnh sự Nhật Bản

Tổng lãnh sự New Zealand

2. DANH SÁCH CÁC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN TẠI HÀ NỘI:

Đại sứ quán Mông Cổ

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h00 và 15h00 – 17h00

Đại sứ quán Ai Cập

Đại sứ tiệm Angeria

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ 2 – lắp thêm 6 : 8h00 – 16h00

Đại sứ quán Ấn Độ

netnam.org.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – sản phẩm 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30

Đại sứ quán Hungary

hn.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – sản phẩm 5 8h30 – 12h00 và 14h00 – 17h00 thứ 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ tiệm Inonesia

netnam.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – đồ vật 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Argentina

hn.vnn.vn. Lịch làm cho việc: thứ 2 – vật dụng 6 8h30 – 12h00 và 13h00 – 16h00

Đại sứ cửa hàng Anh và Bắc Ai Len

Đại sứ quán Áo

bmaa.gv.at Lịch làm cho việc: thứ hai – sản phẩm 6 9h00 – 12h30 và 13h30 – 17h00

Đại sứ quán cha Lan

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ hai – trang bị 6 8h00 – 12h00 và 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Bangladesh

Đại sứ tiệm Belarus

belembassy.org Lịch làm cho việc: thứ hai – thứ 6 : 9h00 – 18h00

Đại sứ cửa hàng Bỉ

hn.vnn.vn. Lịch làm việc: thứ hai – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h00

Đại sứ tiệm Brazil

netnam.org.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – máy 6 9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Bruney

hotmail.com Lịch có tác dụng việc: thứ hai – thứ 5 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h30 trang bị 6 : 8h30 – 12h00 và 14h30 – 16h30

Đại sứ quán Bungari

Đại sứ cửa hàng Canada

Đại sứ tiệm Campuchia

fpt.vn Lịch làm việc: thứ hai – trang bị 6 8h00 – 11h30 và 14h00 – 17h00

Đại sứ quán cộng Hòa Séc

embassy.mzv.cz Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – sản phẩm 6 8h00 – 12h00 và 13h00 – 16h30 Lãnh sự: máy 2, 4, 6: 9h00 – 11h30

Đại sứ quán CuBa

netnam.org.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – thiết bị 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Lãnh sự: sản phẩm công nghệ 3 – sản phẩm công nghệ 5: 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Đan Mạch

Đại sứ tiệm Đức

fpt.vn Lịch làm việc: thứ 2 – đồ vật 6 : 8h30 – 11h30

Đại sứ cửa hàng Hà Lan

minbuza.nl Lịch làm việc: thứ hai – thứ 6 8h00 – 12h00 và 13h00 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Hàn Quốc

hn.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – vật dụng 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 vật dụng 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ tiệm Hungari

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ 2 – sản phẩm công nghệ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 thiết bị 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ tiệm IRaq

netnam.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – sản phẩm công nghệ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Iran

Đại sứ tiệm Israel

emisrael-vn.org Lịch làm việc: thứ hai – vật dụng 6 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00 Trừ lắp thêm 6 : cho 16h00

Đại sứ quán Lào

Đại sứ tiệm Libya

Đại sứ cửa hàng Malaysia

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ hai – sản phẩm công nghệ 5 8h00 – 12h00 và 13h15 – 16h45 máy 6 : 8h00 – 12h30 & 14h15 – 16h45

Đại sứ tiệm Mehico

sre.gob.mx Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – vật dụng 6 : 8h00 – 15h00

Đại sứ tiệm Mianmar

Đại sứ quán Mỹ

Đại sứ quán Nauy

mfa.no Lịch làm cho việc: thứ hai – thiết bị 6 : 9h00 -16h00

Đại sứ cửa hàng Nam Phi

foreign.gov.za Lịch làm cho việc: thứ 2 – thiết bị 6 8h30 – 12h00 và 12h45 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Nga

hn.vnn.vn. Lịch làm việc: sản phẩm công nghệ 2, 4, 5 8h00 – 13h00 và 15h30 – 19h10 lắp thêm 3, vật dụng 6 : 8h00 – 13h00

Đại sứ cửa hàng New Zealand

fpt.vn. Lịch có tác dụng việc: thứ hai – thiết bị 6 8h30 12h00 & 13h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Palestine

hn.vnn.vn.


Bạn đang xem: đại sứ quán iraq tại việt nam


Xem thêm: ' Vua Mèo Hoàng A Tưởng, Đọc Ngay: Bí Ẩn Gia Đình Hoàng A Tưởng Tại Bắc Hà


Xem thêm: Khách Sạn Nghĩa Lộ Yên Bái, Khách Sạn Nhà Nghỉ Tại Nghĩa Lộ, Yên Bái


Lịch làm cho việc: thứ 2 – sản phẩm công nghệ 6: 8h00 – 15h00

Đại sứ tiệm Phần Lan

fpt.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – máy 5 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00 máy 6 : 8h00 – 13h00

Đại sứ cửa hàng Pháp

Đại sứ quán Philipines

Đại sứ tiệm Rumania

Đại sứ quán Singapore

hn.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – sản phẩm 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Slovakia

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ hai – sản phẩm 5 8h00 – 12h30 và 13h30 – 17h00 thứ 6 : 8h00 – 13h30

Đại sứ tiệm Srilanka

fpt.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – trang bị 6 : 8h30 – 16h30

Đại sứ tiệm Tây Ban Nha

fpt.vn Lịch làm việc: thứ hai – lắp thêm 6 : 8h30 – 15h30

Đại sứ cửa hàng Thái Lan

netnam.org.vn Lịch làm việc: thứ hai – trang bị 6 8h30 – 12h00 và 13h30 – 17h00

Đại sứ quán Thỗ Nhĩ Kì

fpt.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – sản phẩm 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Thụy Điển

Đại sứ cửa hàng Thụy Sĩ

han.rep.admin.ch Lịch làm việc: thứ hai – vật dụng 5 8h30 – 12h00 và 13h00 – 17h30 thứ 6 : 8h30 – 12h30

Đại sứ cửa hàng CHDCND Triều Tiên

Đại sứ tiệm Trung Quốc

Đại sứ quán Úc

fpt.vn Lịch làm việc: thứ hai – thiết bị 6 8h30 – 12 & 13h00 – 17h00

Đại sứ quán Ukraina

hn.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – lắp thêm 6 8h30 – 12h00 và 14h00 – 17h30

Đại sứ tiệm Ý

embitaly.org.vn Lịch làm việc: thứ hai – vật dụng 6 8h30 – 13h00 & 14h00 – 17h00

1. Giấy tờ thủ tục xin cung cấp visa, gia hạn visa, xin giấy miễn thị thực trên Việt Nam.2. Hỗ trợ xin giấy phép lao động.3. Hỗ trợ xin Lý lịch tư pháp.4. Giấy tờ thủ tục xin Thẻ tạm thời trú.5. Cung ứng Đổi giấy phép lái xe cộ Việt Nam.6. Dịch vụ thương mại pháp lý:– giấy tờ thủ tục kết hôn, ly hôn, nhận con nuôi, quá kế tất cả yếu tố nước ngoài,…– giấy tờ thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.– thủ tục mua nhà cho những người nước kế bên và những thủ tục pháp lý khác.Nếu nhiều người đang cảm thấy trở ngại trong việc tìm công ty để hỗ trợ thực hiện những dịch vụ trên? Hãy tương tác với chúng tôi để được nhân viên hướng dẫn giấy tờ thủ tục rõ ràng, dễ dàng hiểu.