KHÁCH SẠN HOA PHƯỢNG

  -  
*
Ngày đặt phòng
Ngày trả phòng
Loại phòng
---------------------------- Phòng 03 fan (01 nệm 1-1 + 01 giường song hoặc 03 giường đơn)Phòng 04 người (01 nệm đôi + 02 giường đơn)Phòng 02 người (01 chóng đôi)Phòng 02 fan (02 nệm đơn)Phòng 06 fan (03 nệm đôi)
Số phòng
Người lớn
Trẻ em
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*