Mẫu đơn xác nhận nơi cư trú

  -  

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trong thời hạn 03 ngày làm việc với trường hợp cần xác minh; trường hợp từ chối giải quyết xác nhận thông tin về cư trú thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xác nhận nơi cư trú


Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đăng ký cư trú.

Cơ quan thực hiện Công an xã Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện cơ quan đăng ký cư trú cấp xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA). - Trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA).

Xem thêm: Các Mẫu Aviary Đẹp - Làm Một Outdoor Aviary Như Thế Nào

Lệ phí

 


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ xác nhận thông tin về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký.- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Xem thêm: Khách Sạn Hạ Long Châu Đốc ), Khách Sạn Hạ Long Châu Đốc An Giang

 


a) Thành phần hồ sơ:Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA).b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 


STT Tên biểu mẫu Tải về
1 Mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về
2 Mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về
3 Mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về
4 Mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về
5 Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA (0) Tải về

Bản quyền thuộc về Bộ Công an.Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Bộ Công an"