Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

  -  

Mẫu đơn xin trợ thì trú cho những người nước ngoài được phương tiện thế nào hiện nay nay? khi có tác dụng giấy tờ thủ tục xin trợ thời trú cho những người nước ngoài buộc phải áp dụng gần như mẫu đơn nào? Đơn xin tạm thời trú cho tất cả những người quốc tế bao hàm nội dung gì? Những để ý khi viết đối kháng xin lâm thời trú cho những người nước ngoài. Tất cả đa số nội dung này sẽ tiến hành câu trả lời qua bài viết dưới đây của ACC.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

*
*

Mẫu 1-1 xin tạm trú cho tất cả những người nước ngoài

1. Xin tạm trú cho tất cả những người nước ngoài là gì?

Theo lao lý hiện nay hành, thẻ trợ thì trú là một số loại giấy tờ bởi vì phòng ban cai quản xuất nhập cư hoặc cơ quan gồm thẩm quyền của Sở Ngoại giao cung cấp cho người nước ngoài được phnghiền cư trú gồm thời hạn tại Việt Nam cùng có giá trị ráng thị thực. Những tín đồ quốc tế cư trú bao gồm thời hạn tại toàn nước yêu cầu tiến hành thủ tục xin tạm trú để được cơ quan gồm thẩm quyền chu đáo cấp thẻ tạm trú.

bởi thế xin trợ thì trú cho tất cả những người quốc tế đó là câu hỏi thực hiện giấy tờ thủ tục (sẵn sàng hồ sơ, nộp làm hồ sơ, hóng giải quyết) xin cấp cho thẻ trợ thì trú cho những người nước ngoài cư trú bao gồm thời hạn trên nước ta.

Trong làm hồ sơ xin tạm trú cho tất cả những người quốc tế không thể không có được mẫu đối chọi xin tạm trú cho những người nước ngoài theo chủng loại bao gồm sẵn đã có được biện pháp.

2. Mẫu đơn xin tạm trú cho tất cả những người nước ngoài 

2.1 Đơn xin lâm thời trú cho những người nước ngoài sử dụng theo chủng loại nào?

 Điều 4 Thông bốn 31/2015/TT-BCA qui định nhỏng sau:

– Mẫu 1-1 xin tạm trú cho những người nước ngoài cho ban ngành, tổ chức thì thực hiện theo Mẫu NA6, Mẫu NA8 ban hành cố nhiên Thông tư 04/2015/TT-BCA.

– Mẫu đối kháng xin trợ thời trú cho những người nước ngoài mang lại cá nhân thì thực hiện theo Mẫu NA7, Mẫu NA8 ban hành hẳn nhiên Thông tư 04/2015/TT-BCA.

2.2 Nội dung ví dụ của mẫu đối chọi xin trợ thời trú cho tất cả những người nước ngoài

– Mẫu NA6 phát hành hẳn nhiên Thông tư 04/2015/TT-BCA

 

Mẫu (Form) NA6Ban hành cố nhiên thông tứ số 04/2015/TT-BCA ngày 05 mon 0một năm 2015

…………………….(1)

Trụ ssống tại:

Điện thoại:

Số:……………..

V/v Đề nghị cung cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

…..ngày, …..tháng…. năm…

Kính gửi: ……………………………………………..(2)

Đề nghị quý ban ngành cẩn thận cung cấp thẻ lâm thời trú cho người nước ngoài sau đây:

Số TTHọ tênGiới tínhNgày mon năm sinhQuốc tịchHộ chiếu sốVị trí công việc
       
       
       

(Tờ knhì ý kiến đề xuất cấp cho thẻ trợ thời trú kèm theo)

 

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức(Ký, ghi rõ họ thương hiệu, công tác, đóng góp dấu)

 Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức 

(2) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cư Công an thức giấc, tỉnh thành trực nằm trong Trung ương; cơ quan tất cả thẩm quyền của Bộ Ngoại giao (đối với fan thuộc diện cấp thẻ tạm bợ trú NG3).

– Mẫu NA7 ban hành đương nhiên Thông tứ 04/2015/TT-BCA

Mẫu (Form) NA7Ban hành hẳn nhiên thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vị – Hạnh phúc—————

 ĐƠN BẢO LÃNH CẤP.. THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

I. Người bảo lãnh:

1- Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………..

2- Giới tính: Nam o Nữ o 3- Sinc ngày …..mon. ….năm…………………….

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): …………………………………………………………………

– Địa chỉ trợ thời trú (nếu như có) ……………………………………………………………………………………..

5- Giấy chứng tỏ nhân dân/hộ chiếu số ………………………………………………………………

6- Nghề nghiệp:…………………………… Nơi thao tác hiện nay nay: …………………………………..

II. Người được bảo lãnh:

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh mang đến thân nhân nêu nghỉ ngơi Mục II được cấp thẻ trợ thì trú theo tờ khai kiến nghị cấp thẻ trợ thời trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan phần lớn ngôn từ trên là đúng sự thật.

Xác nhận (3)(Ký, ghi rõ họ thương hiệu, chuyên dụng cho, đóng góp dấu)

Làm trên …….ngày …..mon ….năm…….Người bảo lãnh (ký, ghi rõ chúng ta tên)

 Ghi crúc.

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cư Công an thức giấc, Thành phố chỗ thường trú.

(2) Ghi rõ dục tình với những người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, làng vị trí fan bảo hộ hay trú xác nhận văn bản tại Mục I.

Xem thêm: Thông Tin Tour Phú Quốc Tháng 7 Nổi Bật Nhất, Tour Du Lịch Phú Quốc Tháng 7

– Mẫu NA8 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA: Tờ khai đề nghị cung cấp thẻ trợ thời trú

Ảnh –photo2×3 cmSee notes(2)

 

Mẫu (Form)NA8Ban hành cố nhiên thông bốn số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤPhường THẺ TẠM TRÚ (1)INFORMATION FORM FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho những người quốc tế vẫn tạm bợ trú trên Việt NamFor temporary residence foreigners in Viet Nam

 

1- Họ thương hiệu (chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinc ngày …. mon …. năm……………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc:……………………………….. 5- Quốc tịch hiện nay nay:……………………………..

Nationality at birth Current nationality:

6- Nghề nghiệp/chức vụ:…………………………………

Occupation/ position

7- Hộ chiếu số …………………………………… Loại: Phổ thông o Công vụ o Ngoại giao o

Passport Number  Type Ordinary  Official  Diplomatic

Cơ quan liêu cấp:…………………………………………………. Có cực hiếm mang lại ngày …/…/ …

Issuing authority  Expiry date (Day, Month, Year)

8- Địa chỉ cư trú, vị trí thao tác làm việc nghỉ ngơi quốc tế trước khi nhập cảnh Việt Nam

Your residential and business address before coming lớn Viet Nam

– Địa chỉ cư trú Residential address: …………………………………………………………………….

– Nơi làm cho việc Business address ………………………………………………………………………..

9- Nhập cảnh VN ngày: …/ …/ ………. qua cửa ngõ khẩu: …………………..

Date of the lathử nghiệm entry inlớn Viet Nam (Day, Month, Year) via entry port

Mục đích nhập cảnh: (3)………………………………………………………………………………………

Purpose of entry

10- Được phép tạm bợ trú đến ngày:…../…../……

Permitted lớn remain until (Day, Month, Year)

– Địa chỉ nhất thời trú tại Việt Nam:………………………………………………………………………………..

Temporary residential address in Viet Nam

Contact telephone number/Email

11. Nội dung đề nghị Requests:

– Cấp thẻ tạm thời trú có giá trị cho ngày …/… /….

To issue a Temporary Resident Card valid until (Day, Month, Year)

– Lý do Reason(s): (4) ………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết đa số câu chữ bên trên là đúng sự thật.

I declare lớn the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

Làm tại:……………ngày…..tháng….năm ……Done at date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (cam kết, ghi rõ bọn họ tên)The applicant ’s signature and full name

Ghi chú Notes:

(1) Mỗi tín đồ khai 01 bản kèm hộ chiếu với công văn bảo lãnh của ban ngành, tổ chức triển khai hoặc đối kháng bảo lãnh của thân nhân; nộp trực tiếp tại ban ngành quản lý xuất nhập cư, phòng ban có thđộ ẩm quyền của Sở Ngoại Giao (đối với bạn ở trong diện cung cấp thẻ tạm thời trú cam kết hiệu NG3).

Submit in person one completed application size enclosed with passport & the sponsoring application by the hosting organisation/family relative at the Immigration Office or at the competent authority of the Ministry of Foreign Affairs (for those who are eligible for the Temporary Resident Card categorised as NG3)

(2) Kèm 02 hình họa bắt đầu chụp, cỡ 2x3centimet, fonts nền trắng, phương diện nhìn trực tiếp, đầu để nai lưng, ko treo kính mầu (01 hình ảnh dán vào tờ knhị cùng 01 hình họa nhằm rời)

Enclose 02 recently-taken photos in 2×3 cm size, with Trắng background, front view, bare head without sunglasses (one photo lớn on the khung and the other separate).

(3) Ghi rõ vào làm việc gì sống nước ta hoặc thăm người thân trong gia đình.

Specify business purpose in Vietnam giới or family visit purpose.

(4) Ghi rõ lý do: làm việc, lao rượu cồn, đầu tư chi tiêu, học tập hoặc thăm người thân trong gia đình với tất nhiên sách vở bệnh minh

Specify the reasons whether it is business, labour, investment, study or family visit and encthảm bại supporting documents.

Xem thêm: Top 9 Nhà Nghỉ Và Khách Sạn Ở Nam Định, Top 10 Khách Sạn Tốt Và Uy Tín Nhất Tại Nam Định

3. Lưu ý khi làm mẫu đối kháng xin tạm trú cho người nước ngoài 

– Lúc bấy giờ, có không ít mẫu mã đơn xin tạm thời trú cho những người nước ngoài không đúng đắn về nội dung. Do kia, quý người sử dụng yêu cầu đánh giá cẩn thận nhằm tránh sự cố đơn không ổn, không đủ cùng với mức sử dụng pháp luật;

– Sử dụng chủng loại đối chọi được ban hành kèm theo Thông bốn 04/2015/TT-BCA;

– khi điền công bố mẫu đối chọi xin trợ thời trú cho những người nước ngoài chỉ điền 01 màu mực, ko điền những màu sắc mực khác nhau;

– Chữ viết rõ ràng;

– Các đọc tin điền đề xuất khám nghiệm đúng mực, tách soi sót hay tẩy xóa;

– Đọc kỹ những văn bản ghi crúc tại mẫu mã đơn.

Trên đấy là hồ hết thông tin về mẫu mã đơn xin lâm thời trú cho những người nước ngoài theo pháp luật của pháp luật hiện tại hành nhưng chúng tôi cung ứng mang đến quý quý khách hàng. Nếu có ngẫu nhiên sự việc vướng mắc như thế nào hay có nhu cầu dùng hình thức biên soạn solo xin tạm trú cho người nước ngoài, hãy tương tác với chúng tôi biện pháp ACC và để được hỗ trợ: