Đánh giá melissa hotel, nha trang

  -  
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: đánh giá melissa hotel, nha trang

Giá chỉ với

0 &và RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg> 1.6trăng tròn.500 VND 0 &và RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá 15% đến đặt phòng sớm


*

1 &và (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg> -1 }"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg ng-click="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg> meal
*

msgErr

Giai đoạn không có giá! Rất nuối tiếc Cửa Hàng chúng tôi không tồn tại giá vào thời gian này.

Xin vui vẻ lựa chọn thời gian khác hoặc contact 1900 1870 và để được hỗ trợ


0"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg class="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>

Rấc tiếc, bietthubiennamhoian.vn không tìm thấy phòng thoả từng trải của người tiêu dùng. Vui lòng chọn lại số lượng chống hoặc xem thêm nhắc nhở dưới đây.


*Xem thêm: Review Top 22 Hồ Bơi Đẹp Nhất Sài Gòn, Saigonkidswim

0"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || UserTypes.isAgent)"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg ng-init="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgClassIndex = $index;"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg class="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgclass_"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg + ClassIndex"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg ng-show="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgroomClass.totalMealFilter >0"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg data-index="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgClassIndex"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg class="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgroom"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg ng-if="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>

*

0"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg data-html="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgtrue"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg class="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgcapathành phố v-tooltip"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg data-toggle="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgtooltip"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg data-placement="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgbottom"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg data-delay="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgshow"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg:100, "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpghide"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg:50"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg title="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgSức đựng buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg, "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg tthấp em"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg):"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpghoặc "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg bạn lớn, "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg tphải chăng em"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg):"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg (childAgeFrom + "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg - "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn béo 0"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em

Phòng về tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút ít thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgInternal"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg:"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn vệ sinh và vòi vĩnh hoa sen

Vòi hoa sen / Bồn tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số


1"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>
1 &và roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgInternal"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg chống ngủ"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg, giường:"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg:"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg)
1 && roomClass.Rooms<0>.Supplier!="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgInternal"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgInternal"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>2"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg class="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgv-padding-bottom-5"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg ng-repeat="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays traông chồng by $index"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Các Bãi Biển Ở Nha Trang Nhất Định Phải Ghé Một Lần Trong Đời

1 &và roomClass.Rooms<0>.Supplier!="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgInternal"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>itemBedType.description

0"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn phệ và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg - "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút ít thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpgInternal"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg "https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg:"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg"https://bietthubiennamhoian.vn/melissa-hotel-nha-trang/imager_1_5819_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name