TỔNG LÃNH SỰ QUÁN ẤN ĐỘ TẠI TPHCM

  -  
MenuConsulateEducationConsular ServicesVisa ServicesPassport ServicesAttestation & Consular ServicesBilateral RelationsCommerceDoing Business in IndiaDoing Business in VietnamMediaEvents/Photo GalleryVisit IndiaUseful LinksContactWhat"s New
*
Consul General

*

Dr. Madan Mohan Sethi

Consul General of India, Ho đưa ra Minh City

Dr. Madan Mohan Sethi joined Indian Foreign Service (IFS) in 2006. From 2006-2008, he was under training at Foreign Service Institute (FSI), New Delhi. For a brief period from February 2008-September 2008, he worked as an Attache in BSM (Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar và Maldive) Division of the Ministry at New Delhi. From September 2008-September 2010, he worked as a Language Trainee (LT) in the Embassy of India, Yangon, also holding the full responsibility of the Culture & Information Wing of the Indian Embassy. From September 2010 khổng lồ Feb 2014, he was the Consul General in Consulate General of India, Mandalay, Myanmar. From March 2014 to August 2017, he handled the responsibility as Political và Commercial Officer in Embassy of India, Rome. In the absence of the regular officer, Dr. Sethi also represented India in Food and Agricultural Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD) & World Food Programme (WFP) for a period of thirteen months from July 2016 to August 2017. From August 2017 lớn April 2019, Dr Sethi handled works related to lớn ASEAN ML Division in Minisry. From May 2019 to lớn May 2020, he discharged the charge of Director, Central Europe Division. Dr. Sethi has acquired good organizational skills và experiences while handling different & challenging positions.

Bạn đang xem: Tổng lãnh sự quán ấn độ tại tphcm

Dr. Sethi was born in 1973 in Khurda District of Odisha. He is a Medical Graduate by academic qualification. He had worked in four different hospitals of the State bietthubiennamhoian.vnernment of Odisha for a period of about four years before joining the Indian Foreign Service.

He is married khổng lồ Ms. Swagatika Bhuyan và has two sons-by names Anshul Kumar (12 yrs) và Abhik Kumar (9 yrs). His hobbies are in khổng lồ reading, writing và listening songs and music. He has keen involvement in NGO activities related to women issues.

Xem thêm: Khách Sạn Haya Hotel Đà Nẵng, Khách Sạn Haya Đà Nẵng Giá Ưu Đãi

*****

ông Madan Mohan Sethi

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh

ông Madan Mohan Sethi bắt đầu công tác trong ngành ngoại giao (IFS) từ thời điểm năm 2006. Vào giai đoạn từ năm 2006-2008, ông được huấn luyện và đào tạo tại Viện nước ngoài giao (FSI), New Delhi. Từ tháng 2 năm 2008 mang đến tháng 9 năm 2008, ông thao tác làm việc với tư giải pháp là Tùy viên tại phần tử BSM (Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar và Maldive) trực thuộc cỗ Ngoại giao trên New Delhi. Từ thời điểm tháng 9 năm 2008 cho tháng 9 năm 2010, ông phụ trách vị trí Thực tập sinh ngôn từ tại Đại sứ tiệm Ấn Độ, Yangon, đồng thời đảm nhiệm công tác tại Ban văn hóa truyền thống và tin tức của Đại sứ cửa hàng Ấn Độ trên đây. Từ tháng 9 năm 2010 mang đến tháng hai năm 2014, ông là Tổng Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự cửa hàng Ấn Độ, Mandalay, Myanmar. Từ thời điểm tháng 3 năm 2014 đến mon 8 năm 2017, ông đảm nhiệm vị trí Cán bộ bao gồm trị và dịch vụ thương mại tại Đại sứ tiệm Ấn Độ, Rome. ông Sethi đã đại diện thay mặt cán cỗ thường trực đại diện thay mặt cho Ấn Độ trong tổ chức triển khai Lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Quỹ cải tiến và phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) và lịch trình Lương thực quả đât (WFP) trong thời gian 13 tháng từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017. Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng tư năm 2019, ông Sethi đảm đang các công việc liên quan đến thành phần ASEAN trực thuộc bộ Ngoại giao. Từ thời điểm tháng 5 năm 2019 cho tháng 5 năm 2020, ông phụ trách vị trí Giám đốc, bộ phận Trung âu. Tại các vị trí đầy thách thức khác nhau, ông Sethi đã sở hữu những khả năng và ghê nghiệm tổ chức tốt.

ông Sethi sinh vào năm 1973 tại Quận Khurda, bang Odisha. ông xuất sắc nghiệp siêng ngành Y khoa. ông đã công tác làm việc tại bốn khám đa khoa công khác nhau tại bang Odisha vào khoảng thời hạn khoảng bốn năm ngoái khi bắt đầu làm ngành nước ngoài giao.

Xem thêm: 46 Cha Truong Buu Diep Ý Tưởng Trong 2021, Tấm Hình Cha Diệp

ông kết hôn cùng bà Swagatika Bhuyan và gồm hai đàn ông - Anshul Kumar (12 tuổi) với Abhik Kumar (9 tuổi). Sở thích của ông gồm bao gồm đọc sách, viết lách và âm nhạc. ông sệt biệt lưu ý đến các hoạt động phi chính phủ liên quan lại đến các vấn đề về phụ nữ.