Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NÔNG NGHIỆPhường. VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ********

Số: 1028-NN-TCCB/QĐ

thủ đô, ngày 02 tháng 7 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNGNGHIỆPhường. VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN II

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆPhường VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp cùng Phát triển nông thônII (CBQLNN-PTNT.II) là đơn vị sự nghiệp giảng dạy trực nằm trong Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn.

Trường CBQLNN-PTNT.II bao gồm tư cáchpháp nhân, có bé vệt, kinh phí vận động do giá thành Nhà nước cung cấp, được mởtài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ ssinh hoạt thiết yếu của Trường đặt tạisố 45 Đinh Tiên Hoàng Quận I - thị thành Sài Gòn (Trường thống trị Nông nghiệpvà Công nghiệp thực phẩm cũ); Trường có cửa hàng huấn luyện và đào tạo - bồi dưỡng để tại huyệnThuận An, tỉnh giấc Sông Bé (Phân hiệu ngôi trường cán cỗ cai quản Lâm nghiệp).

Điều 2.Trường bao gồm những nhiệm vụ đa số sau đây:

1. Đào chế tạo, bồi dưỡng cán cỗ quảnlý, công chức, viên chức cho các cửa hàng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nôngxóm.

2. Đào sinh sản, bồi dưỡng cán bộ quảnlý sản xuất marketing với nghiệp vụ trình độ trực thuộc các yếu tắc tài chính chongành Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng.

3. Đào chế tạo bồi dưỡng cán cỗ khuyếnnông, khuyến lâm với cai quản tài nguyên vạn vật thiên nhiên, môi trường thiên nhiên.

4. Nghiên cứu các chương trình, đềtài về khoa học cai quản Nhà nước, làm chủ sale cùng kinh tế làng hội củangành Nông nghiệp cùng Phát triển nông xóm.

Xem thêm: Lá Cờ Thái Lan Màu Gì Đặc Sắc, Những Ý Nghĩa Đằng Sau Lá Cờ Thái Lan

5. Liên kết và bắt tay hợp tác với những tổchức, cửa hàng đào tạo và huấn luyện, nghiên cứu, phân phối sale trong nước với nước ngoài.

6. Quản lý tổ chức, biên chế vàtài sản của Trường theo lý lẽ chung của Nhà nước.

Điều 3.Tổ chức máy bộ của Trường gồm có:

1. Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng

+ Các phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Chịu đựng trách nhiệm trướcBộ trưởng Bộ Nông nghiệp với Phát triển nông làng mạc với trước điều khoản trong việclãnh đạo và làm chủ toàn thể buổi giao lưu của Trường.

Phó hiệu trưởng giúp Việc Hiệutrưởng cùng Chịu đựng trách nhiệm trong từng nghành công tác vị Hiệu trưởng phâncông.

2. Các Phòng chức năng:

+ Phòng Đào chế tạo - Khoa học

+ Phòng Tổ chức - Hành chính

+ Phòng Quản trị

+ Phòng Tài vụ - Kế toán

3. Các Khoa với Bộ môn chuyênmôn:

+ Khoa Công chức - viên chức +Khoa Quản trị doanh nghiệp

+ Khoa Nghiệp vụ chăm ngànhNông nghiệp cùng Phát triển nông thôn

+ Khoa Cơ sở

Tuỳ theo kinh nghiệm huấn luyện, Hiệutrưởng sẽ thành lập và hoạt động các Bộ môn chuyên môn.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chứcnhân sự, quy định hoạt động vui chơi của các tổ chức, đại lý huấn luyện và đào tạo tu dưỡng cùng những tổchức khác trực thuộc Trường bởi Hiệu trưởng tạo ra trình Bộ chăm sóc.

Điều 4.

Xem thêm: Top 10 Khách Sạn Ở Rạch Giá, 10 Khách Sạn Tốt Nhất Tại Rạch Giá Năm 2021

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởngngôi trường CBQLNN-PTNT.II, Thủ trưởng những đơn vị bao gồm liên quan Chịu trách rưới nhiệm thihành Quyết định này.